Produse

Azotat de Amoniu | Nitrocalcar/CAN | Urea
Îngrăşăminte complexe NPK | Carbonat de calciu umed

AZOTAT DE AMONIU

an image

Azotatul de amoniu este obţinut prin neutralizarea acidului azotic cu amoniac. Pentru prevenirea aglomerării, granulele sunt tratate cu agent antiaglomerant. Produsul este folosit ca îngrăşământ de suprafaţă, pentru cultivarea cerealelor, plantelor furajere şi pomilor fructiferi.
Granulaţia optimă şi neaglomerabilitatea produsului asigură o bună dispersare pe sol prin mijloace mecanice şi o nutriţie echilibrată a culturilor.
Dozarea pe teren se face în funcţie de cultura şi de condiţiile de climă şi sol. Se aplică atât prin împrăştiere, la pregătirea patului germinativ , cât şi localizat, odată cu semănatul.
La cereale păioase şi pe pajişti este preferabilă aplicarea pe vegetaţie, după necesarul plantelor.
Produsul se fabrică în două sortimente, de granulaţie diferită.

Condiţii Tehnice
 Caracteristici  Valori
 Aspect
 Granule
 Azot total (raportat la substanţa uscată )
min 33.5 %
 Umiditate
max  0.45 %
 Granulaţie:
1 - 4 mm
2 - 4 mm
Sus

NITROCALCAR / CAN

an image

Nitrocalcarul / CAN este obţinut prin adăugarea dolomitei sau carbonatului de calciu la topitura de azotat de amoniu. Produsul este tratat cu un agent anti-aglomerare.
  Nitrocalcarul este folosit, în special, ca îngrăşământ de suprafaţă pentru culturile de cereale, păşuni şi livezi. Se asimilează treptat şi în condiţii bune.
Dozarea pe teren se face în funcţie de cultură şi de condiţiile de climă şi sol. Se recomandă utilizarea solurilor acide sau pentru a preveni acidificarea solurilor brune. Prezenţa carbonatului de calciu recomandă produsul ca un amendament agricol valoros.
Se aplică atât prin împrăştiere, la pregătirea patului germinativ, cât şi localizat, odată cu semănatul.
La cereale păioase şi pe pajişti este preferabilă aplicarea pe vegetaţie, după necesarul plantelor.

Condiţii Tehnice
 Caracteristici
 Valori
 Aspectul
granule
 Conţinutul total de azot
min 27%
 Umiditate
max  0.45%
 Granulaţie:
   - între 2 mm si 4 mm
 min 95%
   - sub 2 mm şi peste 4 mm
max 5%
Sus

UREA

an image

Ureea se obţine prin sinteză, din amoniac şi bioxid de carbon, în condiţii de temperatură şi presiune înalte.
Produsul este utilizat, în special, ca îngrăşământ de suprafaţă, aplicat fie separat, fie în combinaţie cu alte îngrăşăminte.
Are aplicaţie şi în zootehnie, intrând în compoziţia furajelor complexe, produsul asigurând astfel necesarul de proteine pentru animale.
Dozarea este în strânsă dependenţă cu tipul culturii, al solului şi condiţiile climaterice.
Condiţii Tehnice
 Caracteristici  Valori
 
  Tip A
 Tip B
 Aspect
granule albe sau puţin colorate
 Azot total raportat la subs. uscată, minim %
 46.0
 Biuret, max.%
1.0
1.5
 Umiditate, max.%
0.5
0.5
 Granulaţie:
   - între 1mm şi 2,5mm, minim %
 90
   - sub 1mm şi peste 2,5mm, maxim
10
Sus

Îngrăşăminte Complexe NPK

an image

Îngrăşămintele complexe NPK se obţin prin atacul acidului azotic asupra rocii fosfatice, soluţiile fosfatice rezultate sunt apoi alcalinizate cu amoniac, cu sau fără adaos de azotat de amoniu şi clorură de potasiu, funcţie de sortul de îngrăşământ complex dorit a se obţine. Se utilizează la fertilizarea terenurilor agricole, ca îngrăşământ de suprafaţă pentru culturile de cereale, păşuni şi livezi. Dozarea este în strânsă dependenţă cu tipul culturii, al solului, şi condiţiile climaterice. Se aplică, în special, odată cu pregătirea patului germinativ sau concomitent cu semănatul localizat pe rând, la culturi pretenţioase precum: sfecla de zahăr, grâul, porumbul şi cartoful.

Condiţii Tehnice
Caracteristici\Sort

20-20-0

21-21-0

22-22-0

16-20-0

18-22-0

27-13,5-0

Aspect

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Azot (raportat la subs. uscată), % min.

20

21

22

16

18

27

P 2 O 5 total (raportat la subs. uscată), % min.din care: min. 98 % solubil în acid citric 2%

20

21

22

20

22

13,5

K 2 O (raportat la subs. uscată) provenit din
•  clorură de potasiu, % min.
•  sulfat de potasiu, % min.


0
-


0
-


0
-


0
-


0
-


0
-

Sulf (raportat la subs. uscată), % min.

-

-

-

-

-

-

Umiditate, % max.

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Granulaţie : - între 1 - 4 mm, % min.
- sub 1 şi peste 4 mm, % max.

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5


Caracteristici\Sort

15-15-15

16-16-16

16-16-8

16-10-14

16-8-16

20-10-10

22-11-11

Aspect

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Azot (raportat la subs. uscată), % min.

15

16

16

16

16

20

22

P 2 O 5 total (raportat la subs. uscată), % min.din care: min. 98 % solubil în acid citric 2%

15

16

16

10

8

10

11

K 2 O (raportat la subs. uscată) provenit din :
•  clorură de potasiu, % min.
•  sulfat de potasiu, % min.


15
-


16
-


8
-


14
-


16
-


10
-


11
-

Sulf (raportat la subs. uscată), % min.

-

-

-

-

-

-

-

Umiditate, % max.

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Granulaţie : - între 1 - 4 mm, % min.
- sub 1 şi peste 4 mm, % max.

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5


Caracteristici\Sort

25-5-10

25-5-5

25-5-5-5

20-10-10-2

0-0-60

15-15-15-4

15-10-15

Aspect

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Granule colorate

Azot (raportat la subs. uscată), % min.

25

25

25

20

0

15

15

P 2 O 5 total (raportat la subs. uscată), % min.din care: min. 98 % solubil în acid citric 2%

5

5

5

10

0

15

10

K 2 O (raportat la subs. uscată) provenit din :
•  clorură de potasiu, % min.
•  sulfat de potasiu, % min.


10
-


5
-


5
-


10
-


60
-


-
15


15
-

ZnSO 4 ,% min.

-

-

-

-

-

-

1

Zinc (raportat la subs. uscată), % min.

-

-

-

2

-

-

-

Sulf (raportat la subs. uscată), % min.

-

-

5

-

-

4

-

Umiditate, % max.

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Granulaţie : - între 1 - 4 mm, % min.
- sub 1 şi peste 4 mm, % max.

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5

95
5

-
-

Sus

CARBONAT DE CALCIU UMED

Carbonatul de calciu umed este obţinut ca produs secundar la fabricarea îngrăşămintelor complexe NPK prin acţionarea acidului azotic asupra rocilor fosfatice.
Produsul este folosit în agricultură pentru solurile acide şi în alte scopuri în producţia industrială.

Condiţii Tehnice
 Caracteristici  Valori
 aspect
praf microcristalin
 culoare
alb, gri deschis
 Carbonat de calciu, %, minim (referitor la substanţa uscată)
90
 umiditate, max.%
20
 azot, max.% (referitor la substanţa uscată şi azotatul de amoniu)
2.5
Sus
Contact
an image
Trimex Servicii SRL
Turia nr.7
jud. Covasna
Email: office@ingrasaminte-trimex.ro

Tel/Fax:
0267 367 087